Poslední hodnoty sondy Brno, Kr. Pole - Zahradnická fakulta MENDELU, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
  

???
???