Poslední hodnoty sondy VSUO-Plantáž-3-hrušně - regulatorVSUO-3

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
    

???
???