Poslední hodnoty sondy pokus VURV infrateplomery

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
    

???
???